دانشکده فیزیک- دکتر حسین فرمان
حسین فرمان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها

 

 

• بازنشسته - گروه حالت جامد

آخرین مدرک : دکتری - 1357 انگلستان

مرتبه علمی : استاد

زمینه تحقیقاتی : مطالعه ساختار و خواص مواد

• نشانی پست الکترونیکی: h_farman AT iust.ac.ir

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.3892.4427.fa
برگشت به اصل مطلب