دانشکده فیزیک- اعضای هیات علمی دانشکده
اعضای هیات علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۱۴ | 

اعضای هیات علمی دانشکده فیزیک

AWT IMAGE

استاد

محمود ملاباشی

محمدحسین مهدیه

بیژن غفاری قمی

مهدی اسماعیل زاده


دانشیار

سید ادریس فیض آبادی

اسماعیل اسلامی

افشین نمیرانیان


استادیار

همایون اشراقی

مهدی شایگان منش

مهدی افشار ارجمند

امیرحسین احمدخان کردبچه

محمدرضا زمانی

فاطمه دباغ کاشانی

محمد واحدی

محسن بابا مرادی

روح اله حاج عبدالوهاب


مربی

مسعود جزایری


کارشناس آموزشی

پرویز مهرزاد

مریم نوروزی

ابوالفضل اسکندری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=17.14141.34369.fa
برگشت به اصل مطلب