دانشکده فیزیک- دکتر محمد واحدی
دکتر محمد واحدی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۲/۱۷ | 

  AWT IMAGE

  

  نام و نام خانوادگی محمد واحدی
  •  مرتبه علمی: استادیار
  •سمت: مدیر گروه
  •  تلفن: 73225889 (داخلی: 5889)
  • فاکس: 77240497
  • آدرس پست الکترونیکی mvahedi AT iust.ac.ir
  • آدرس: دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،ایران
 
دانشگاه های محل تحصیل:
  • دکتری، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،ایران
  • کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شریف، تهران،ایران
  • کارشناسی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران
 
 زمینه های تحقیقاتی:

  • ریزتشدیدگرهای فوتونیکی
  • بیوفوتونیک (بیوحسگرها)

    مقالات منتشر شده : 

8.Designing ultra-compact high efficiency electro-optical plasmonic switches by using of nanocavity reflectors

Y Shahamat, M Vahedi

Optics Communications, 410, 25 (2018) Q1
 

7.Pump-tuned plasmon-induced transparency for sensing and switching applications

Y Shahamat, M Vahedi

Optics Communications, 401, 40 (2017) Q1
 

6.Terahertz plasmon-induced transparency based on asymmetric dual-disk resonators coupled to a semiconductor InSb waveguide and its biosensor application

Y Shahamat, M Vahedi

Optical Engineering, 56, 067109 (2017) Q2
 

5.The role of refractive index gradient on sensitivity and limit of detection of microdisk sensors

Z Najafi, M Vahedi, A Behjat

Optics Communications, 374, 29 (2016) Q1
 

4.Analysis of chaotic behavior in an optical microresonator

M Vahedi, AR Bahrampour, HR Safari

Optics Communications, 332, 31 (2014) Q1
 

3.A theoretical multi-reflection method for analysis of optomechanical behavior of the Fabry–Perot cavity with moving boundary condition

AR Bahrampour, M Vahedi, M Abdi, R Ghobadi, M Golshani, S Tofighi, B Parvin

Optics Communications, 284, 4789 (2011) Q1
 

2.A variational method for designing wavelets to match a specified signal

AR Bahrampour, S Izadnia, M Vahedi

Signal Processing, 88, 2417 (2008) Q2
 

1.Lagrangian approach for analysis of radiation pressure induced parametric instability in micro-resonators

AR Bahrampour, M Vahedi, M Abdi, R Ghobadi

Physics Letters A, 372, 6298 (2008) Q1
 

مقالات کنفرانس :

  • “Radiation Pressure Induced Parametric Instability in Micro-resonators”, First Mediterranean Photonics Conference, 2008, Napoli, Italy

 " ارائه یک مدل همگن برای لیزرمیکروکرهای آغشته به اربیم با پس خوران بیرونی " ، چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ، سال 1386

 " بررسی اثرات اپتو-مکانیکی در یک کاواک فابری-پرو با آینه ی متحرک " ، کنفرانس فیزیک ایران 1388 ، سال 1388

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.12482.26090.fa
برگشت به اصل مطلب