دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
اطلاعیه زمانبندی مصاحبه دکتری گرایش ماده چگال

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/6 | 
داوطلبان محترم مصاحبه دکتری گرایش ماده چگال لازم است در ساعت مقرری که به پیوست (فهرست اسامی و جدول زمانبندی) قرار داده شده از طریق لینک زیر در جلسه آزمون مصاحبه حاضر باشند. صفحه از پنج دقیقه پیش از زمان مشخص شده برای هر دانشجو آماده ورود می باشد و حداکثر تا ده دقیقه پس از زمان مقرر در دسترس خواهد بود. عدم حضور در این بازه زمانی به منزله انصراف از شرکت در آزمون خواهد بود.
http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/rdazo۹uj۹kxk/
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.61034.fa
برگشت به اصل مطلب