دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
انتخاب آقای دکتر بابک زارع در فهرست سرآمدان علمی ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/8 | 
انتخاب آقای دکتر بابک زارع در فهرست سرآمدان علمی ایران
فدراسیون سرآمدان علمی ایران که با هدف دست­یابی به مرجعیت علمی و با حمایت و مدیریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری راه­اندازی شده است. 75 نفر از محققان کشور را در سال 1398 به عنوان سرآمد علمی انتخاب کرده است که جناب آقای دکتر بابک زارع رمشتی عضو محترم هیأت علمی دانشکده فیزیک نیز با کسب اعتبار علمی مناسب در گروه الف این فهرست قرار گرفته­اند. کسب این افتخار را به آقای دکتر بابک زارع صمیمانه تبریک عرض می­نماییم. 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.57678.fa
برگشت به اصل مطلب