دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
دفاعیه دکتری دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۲۷ | 
جناب آقای اسماعیل احمدی دانشجوی دکتری دانشکده فیزیک به راهنمایی آقای مسعود جزایری و آقای دکتر جواد رحیقی از پایان نامه خود تحت عنوان " طراحی شبکه الکترومغناطیس با گسیلندگی بسیار کم برای حلقه انبارش چشمه نور ایران" در تاریخ 98/6/31 ساعت 14 در سالن کنفرانس ساختمان شماره یک دانشکده فیزیک دفاع خواهند کرد.
چکیده: اینجا کلیک کنید.


 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.57523.fa
برگشت به اصل مطلب