دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
گزارش سخنرانی دکتر شاهین روحانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/8/5 | 
گزارش سخنرانی با موضوع"جایزه نوبل فیزیک در سه سال اخیر"
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.54405.fa
برگشت به اصل مطلب