دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
برنامه زمان بندی مصاحبه دکتری اتمی مولکولی و حالت جامد 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۴/۱۴ | 

AWT IMAGEAWT IMAGEاز متقاضیان محترم مقطع دکتری تقاضا می شود در اینجا: به برنامه های زمان بندی مصاحبه دکتری که در دو گروه اتمی مولکولی و حالت جامد به پیوست می باشد مراجعه فرمایند. در تاریخ های 17 لغایت 19 تیر ماه 96 برای شرکت در مصاحبه در دانشکده حضور یابند. خاطر نشان می سازد بنابر برنامه زمان بندی در مکان و زمان قید شده مراجعه نمایند. از خداوند متعال موفقیت یکایک شما را از خداوند متعال خواستاریم.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.50184.fa
برگشت به اصل مطلب