دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
اصلاحیه اطلاعیه ورودی دکتری 96

حذف تصاویر و رنگ‌ها | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۳/۲۹ | 

AWT IMAGEاز متقاضیان دکتری محترمی که تاکنون مدارک خود را ارسال ننموده اند، تقاضا می شود هرچه سریع تر فرم مخصوص اطلاعات متقاضیان دکتری با توجه به  مربوط به آن تکمیل نموده و مدارک خود را با توجه به رشته ی مورد علاقه خود به آدرس اینترنتی مدیر گروه حالت جامد یا مدیر گروه اتمی - مولکولی ارسال نمایند.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://rds.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.50054.fa
برگشت به اصل مطلب