دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
برنامه زمان بندی معرفی شدگان مصاحبه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE

به اطلاع داوطلبین آزمون دکترای سال 91 می رساند، برنامه زمانبندی مصاحبه ایشان مطابق جداول پیوست می باشد.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.24875.fa
برگشت به اصل مطلب