دانشکده فیزیک- اخبار عمومی
پذیرفته شدن 14 نفر از دانش آموختگان کارشناسی این دانشکده در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه های تهران

حذف تصاویر و رنگ‌ها
AWT IMAGE14 نفر از دانش آموختگان کارشناسی این دانشکده در آزمون مقطع کارشناسی ارشد سال تحصیلی 90-91 در دانشگاه های تهران پذیرفته شدند. اسامی آنان در جدول پیوست ضمیمه است.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.11886.23910.fa
برگشت به اصل مطلب