دانشکده فیزیک- انجمن علمی فیزیک
چهلمین نشست شتاب - انجمن علمی فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۱/۱۰/۱۰ | 
AWT IMAGEچهلمین نشست انجمن علمی فیزیک روز دوشنبه مورخ 11/10/91  ساعت 13:30 الی  15 در سالن سمینار ساختمان شماره یک فیزیک برگزار می گردد. این سخنرانی توسط آقای دکتر رسول اژئیان با عنوان : "معرفی چهار نوع میکروسکوپ الکترونی SPM, EEM, SEM, TEM " ارائه خواهد گردید. 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11885.26975.fa
برگشت به اصل مطلب