دانشکده فیزیک- سمینارها و کنفرانس ها
ارائه سخنرانی کلیدی در پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۲/۱۹ | 

AWT IMAGEآقای دکتر محمد حسین مهدیه عضو محترم هیات علمی دانشکده فیزیک سخنران کلیدی پنجمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما خواهند بود. در روز پنجشنبه مورخ 21/2/96 یک سخنرانی علمی کلیدی با عنوان : " شکست اپتیکی و ماده برداری لیزری با لیزرهای پالسی توان بالا فیزیک و کاربرد (Optical breakdown and ablation induced by high power pulsed lasers Physics and application ) ارائه خواهند نمود.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11884.49545.fa
برگشت به اصل مطلب