دانشکده فیزیک- دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری با بیشترین تعداد مقالات در دانشکده فیزیک

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۷/۱۶ | 
AWT IMAGE

 آقای حمیدرضا سیم چی دانشجوی دکتری این دانشکده در تاریخ 2/ 7/93 ساعت 15 در سالن سمینار ساختمان شماره 1 فیزیک از پایان نامه خود با عنوان " خواص الکترونی و اسپینی ادوات نانو مقیاس بر پایه DNA " به راهنمایی آقای دکتر مهدی اسماعیل زاده دفاع کردند. حاصل این پایان نامه 9 مقاله ISI و دو مقاله علمی پژوهشی است که این تعداد مقالات در دوره دکتری در دانشکده فیزیک و دانشگاه علم و صنعت ایران کم نظیر است. 

 آدرس پست الکترونیکی : simchi AT iust.ac.ir 

 چکیده:

  در این تحقیق با استفاده از روش تابع گرین غیر تعادلی نه تنها مبتنی بر روش تابع چگالی بلکه مدل نردبانی تنگ بست نشان می دهیم که چگونه DNA دو رشته ای همانند یک ترانزیستور اثر میدان اسپینی عمل کرده و قابلیت یکسوکنندگی و عملکردی مطابق با سلو ل های منطقی دارد . همچنین نشان می دهیم که با استفاده از این مولکول می توان فیلتر اسپین با ضریب کارایی %100 طراحی نمود. با استفاده از مولکو ل های پایه آدنین و گوانین و اضافه نمودن عناصر ناخالصی مانند روی و منگنز نشان خواهیم داد که این مولکول ها می توانند کاندیداهای مناسبی برای یک بایو - نیمه هادی، فیلتر اسپینی کامل و یا سوئیچ اسپینی باشند .

  در انتها با استفاده از حلقه هایی از جنس کربن، گرافین و گرافان و بر مبنای تداخل کوانتومی روشی را جهت تشخیص مولکو ل های پایه DNA معرفی می نماییم. نگارش یک کد جهت انجام محاسبات ترابرد بار و اسپین مبتنی بر نرم افزار گوسین و روش تنگ بست و ارائه یک مدل نردبانی جدید مبتنی بر معادله بوگولوف - دی - جینز و اثر اسپین مدار جهت مطالعه اثر ابر رسانایی و فیلتراسیون اسپینی نیز از دیگر نوآوری های معرفی شده در این تحقیق است .

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.11882.34396.fa
برگشت به اصل مطلب