دانشکده فیزیک- دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۳/۳/۴ | 
AWT IMAGEآقای تالیا صحیحی دانشجوی دکتری این دانشکده در تاریخ 29/ 2/93 ساعت 14 بعد از ظهر در سالن سمینار ساختمان شماره 1 فیزیک از پایان نامه خود با عنوان " توصیف توپولوژیک برخی از جریان های سیالی ایده آل " به راهنمایی آقای دکتر همایون اشراقی دفاع خواهد کرد.

 آدرس پست الکترونیکی : taliasah AT yahoo.com

   چکیده:

  در جریان­های هم آنتروپی تراکم­پذیر مسیرهای سیالی به عنوان خانواده­ای از وابرسانی­های تک پارامتری، هموار، جهت-نگه­دار، ناتکین و اندازه-نگه­دار روی ناحیه­ای فشرده با مرز هموار در فضای سه بعدی بررسی می­شوند. پایستگی پیچش بیو-ساوار میدان برداری هموار و مماس بر مرز گردابی که با حرکت سیال جلوبری می­شود نشان داده شده و اختلاف آن با کمیت پیچش در فیزیک که شامل اطلاعاتی از توپولوژی فضای زمینه و خواص میدان­های سرعت و گردابی است محاسبه می­شود. نخستین وردش انرژی میدان گردابی که مشابه با حالت تراکم ناپذیر است بدست می­آید. خواهیم دید هنگامی که ناحیه­ی سیالی شامل تعدادی چنبره­های توپر است، بخش گره­های هماهنگ میدان­ها که اختلاف دو پیچش را بوجود می­آورد را می­توان با دو نوع پایه­ی مستقل و مجزا توصیف کرد که یک رابطه­ی تعامدی خاص بین این دو پایه برقرار است. با روشی مشابه سه پیچش پایسته­ی متفاوت برای جریان­ها در مغناطوهیدرودینامیک بیان می­شود.

  در جریان­های با پیچش صفر یک شرط لازم و یک شرط کافی جداگانه برای صفر شدن مارپیچش تحت تبدیلی پیمانه­ای بدست می­آید و حدسی در مورد ارتباط میان وجود این تبدیل و بروز تکینگی­ها در میدان گردابی مطرح می­گردد.

  برای سیالات نسبیتی پس از مرور معادلات حاکم، پایستگی پیچش نسبیتی را نشان داده، مدهای گردابی برای امواج ساده در سه بعد بدست آمده و تحلیل­های تقارنی مربوط به آن ارائه می­شود. تقارن­های بدست آمده و ناورداهای متناظرشان طیفی گسترده از جوابهای کلاسیک را فراهم می­آورند.

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.11882.33165.fa
برگشت به اصل مطلب