دانشکده فیزیک- دفاعیه های دکتری
دفاعیه دکتری

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 AWT IMAGE

 

 آقای مولا داد نیک بخت دانشجوی دکتری این دانشکده در تاریخ 3/5/90 از پایان نامه خود با عنوان " مطالعه بر هم کنش امواج لیزر با نانو ساختارها و سطوح فلزی و شناسایی موج شوک و موج حرارتی ناشی از شکست اپتیکی در هوا و آب " به راهنمایی آقای دکتر محمدحسین مهدیه دفاع نمود.

 چکیده:

  در این پایان‌نامه به مطالعه برهم‌کنش لیزر با ماده پرداخته شده است. در بخش اول با شبیه‌سازی نانوساختارهای فرکتالی (بر پایه مدل CCA ) و غیرفرکتالی (تصادفی)، برهم‌کنش موج الکترومغناطیسی با این نانوساختارها در حضور زیرلایه فلزی مطالعه شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که میدان‌های موضعی بر سطح این اهداف به مشخصه نانو ساختار بکار رفته و پارامترهای پرتو فرودی کاملا وابسته است. برهم‌کنش لیزر با سطوح
ساده فلزی و جذب انرژی سطحی با تشکیل پلاسما، انتقال حرارت، ذوب و تبخیر نمونه، ماده‌برداری و تشکیل حفره بر سطح همراه است. لذا در بخش دوم این تحقیق، ساختار هندسی حفره ایجاد شده بر سطح فلز آلومینیوم در برهم‌کنش با لیزر پرتوان پالسی (در حضور هوا و آب مقطر) مورد توجه قرار گرفته است. بررسی‌های تجربی گویای این امر است که ماده‌برداری از سطح در حضور آب مقطر در مقایسه با نمونه مشابه در هوا موثرتر است و استفاده از قطار پالس سبب افزایش عمق و قطر حفره ایجاد شده بر سطح می‌گردد. در بخش بعدی به مطالعه تجربی شکست اپتیکی در محیط‌های هوا و آب پرداخته شده است. گسترش امواج شوک و حرارتی به صورت دوبعدی مورد بررسی قرار گرفته است. تغییرات ایجاد شده در ضریب شکست محیط بواسطه عبور امواج حرارتی محاسبه شده است.

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.11882.23865.fa
برگشت به اصل مطلب