دانشکده فیزیک- آیین نامه های پژوهشی
پژوهشی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

آیین نامه تشویق ارجاع به مقالات نمایه دار ISI

آیین نامه اعتبار پژوهشی

• آیین نامه شرکت در همایش های علمی

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.10273.17779.fa
برگشت به اصل مطلب