دانشکده فیزیک- آیین نامه های کارشناسی ارشد
مقررات

حذف تصاویر و رنگ‌ها

• آیین نامه دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

• راهنمای نگارش پایان نامه ارشد و رساله دکتری

آیین نامه مقررات نمرات تشویقی 88

آیین نامه مقررات نمرات تشویقی 87

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.10171.17542.fa
برگشت به اصل مطلب