دانشکده فیزیک- مجلات علمی جهانی
مجلات علمی جهانی

حذف تصاویر و رنگ‌ها

به اطلاع اساتید و دانشجویان محترم میرساند که دسترسی به ژورنال های منحصر به فرد ناشرین AIP(American Institute of Physics و ( APS( American Physical Society از طریق سایت کتابخانه مرکزی دانشگاه امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است این دسترسی علاوه بر پوشش سال های جاری هر ژورنال مندرج در لیست زیر شامل آرشیو آن ژورنال از اولین Volume تا سال 2009 نیز می باشد.

American institute of physics (AIP) Publications

Applied Physics Letters online with Backfiles (1962-2009)

Biomicrofluidies (open Access Journal) (2008-2009)

Chaos(1991-2009


J.of Applied Physics online W/Backfiles(1931-2009)

J.of Chemical Physics online with Backfiles(1933-2009)

J.of Mathematical Physics online with Backfiles (1960-2009)

Physics of Fluids online with Backfiles (1958-2009)

Physics of Plasmas online with Backfiles (1958-2009)

Review of Scientific Instruments online with Backfiles (1930-2009)

American Physical Society (APS) Publications:

Physical Review A (2006-2009)

Physical Review B (2006-2009)

Physical Review C (2006-2009)

Physical Review D (2006-2009)

Physical Review E (2006-2009)

Physical Review Letters (2006-2009)

Physics (New in 2009)

PROLA (Physical Review online Archive(1893-2005)

Reviews of Modem Physics (2006-2009)

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.10153.17508.fa
برگشت به اصل مطلب