دانشکده فیزیک- پیشکسوتان دانشکده
پیشکسوتان

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها
اعضای هیت علمی بازنشسته

  

    

غلامحسین کتابی

هایک قولتوقچیان

سید روح‌اله عقدائی

رسول اژئیان

حسین فرمان حبیب مجیدی علی رضا افکار فرهاد اعظمی

محمود ملاباشی
 

مسعود جزایری
 

کارشناسان آموزشی بازنشسته
 
محمد رضا ابراهیمی
محمد حسین باجور
مریم نوروزی 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://idea.iust.ac.ir/find.php?item=17.10139.17494.fa
برگشت به اصل مطلب