دانشکده فیزیک- پیشکسوتان دانشکده
اساتید بازنشسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

      

AWT IMAGE

        AWT IMAGE

AWT IMAGE

    AWT IMAGE

مهندس غلامحسین کتابی

آقای هایک قولتوقچیان
(دکتری ناتمام)

استاد دکتر سید روح‌اله عقدائی

دکتر رسول اژئیان

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

AWT IMAGE

استاد دکتر حسین فرمان استاد دکتر حبیب مجیدی مهندس علی رضا افکار مهندس فرهاد اعظمی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://icrare2017.iust.ac.ir/find.php?item=17.10139.17494.fa
برگشت به اصل مطلب