دانشکده فیزیک- پیشکسوتان دانشکده
اساتید بازنشسته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

AWT IMAGE

       AWT IMAGE

AWT IMAGE

استاد دکتر حسین فرمان

استاد دکتر حبیب مجیدی

دکتر رسول اژئیان

استاد دکتر سید روح‌اله عقدائی

AWT IMAGE

        AWT IMAGE

AWT IMAGE

     AWT IMAGE

مهندس غلامحسین کتابی

آقای هایک قولتوقچیان

مهندس فرهاد اعظمی

مهندس علی رضا افکار

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.10139.17494.fa
برگشت به اصل مطلب