دانشکده فیزیک- دانشجویان کارشناسی ارشد
کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 
AWT IMAGE

  دانشجویان کارشناسی ارشد

AWT IMAGE

  ورودی 92

 

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  گرایش

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  گرایش

  1

  المیرا امیری

  اتمی مولکولی

  13

  فرشته باقری

  اتمی مولکولی

  2

  رضا بیرامی حسن کلو

  اتمی مولکولی

  14

  محمدجواد سبحانی فروشانی

  اتمی مولکولی

  3

 رضا داودی فارسانی 

  اتمی مولکولی

  15

  پدرام عبدالقادر

  اتمی مولکولی

  4

  محمود رضا نژاد کشتلی

  اتمی مولکولی

  16

  دلارام کاتوزی

  اتمی مولکولی

  5

 مهران صفری سیاه کل

  اتمی مولکولی

  17

 سعید ابراهیم زاده نیاری 

  فوتونیک

  6

 سیده مهسا صمدی 

  اتمی مولکولی

  18

 سید مرتضی احمدی ملاسرایی

  فوتونیک

  7

نسیم عسگری

  اتمی مولکولی

  19

 سید جواد آزاد فرد

  فوتونیک

  8

فاطمه عسگری 

  اتمی مولکولی

  20

  مهناز سقا

  فوتونیک

  9

ندا قصابی کندلجی 

  اتمی مولکولی

  21

  محسن مهدوی کتریمی

  فوتونیک

  10

  معصومه قمی ملکار

  اتمی مولکولی

  22

 سارا صفایی صف سری

  فوتونیک

  11

 مجید محمدی فلاورجانی

  اتمی مولکولی

  23

 بهاره مظلوم دیزچی 

  فوتونیک

  12

  سمانه مقدسی

  اتمی مولکولی

  24

 

  

   

AWT IMAGE

  دانشجویان کارشناسی ارشد

AWT IMAGE

  ورودی 91

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  گرایش

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  گرایش

  1

احسان احمدی نژاد 

  اتمی مولکولی

  13

بهادر لطیفیان 

  اتمی مولکولی

  2

زهرا بابایی یوکدرقی 

  اتمی مولکولی

  14

  الهه قاسمی

  اتمی مولکولی

  3

محیا بای 

  اتمی مولکولی

  15

  محمد طاهری

  اتمی مولکولی

  4

عنایت ا... بهمنی قاید 

  اتمی مولکولی

  16

مجتبی ماله میر 

  اتمی مولکولی

  5

 ام البنین حاجی رفیعی

  اتمی مولکولی

  17

آیدین اشرفی بلگاباد 

  فوتونیک

  6

فاطمه ردایی 

  اتمی مولکولی

  18

  هادی افشاران

  فوتونیک

  7

 مریم زند لشنی

  اتمی مولکولی

  19

محمود رعیت 

  فوتونیک

  8

میلاد شاه محمدی 

  اتمی مولکولی

  20

امید مرادی 

  فوتونیک

  9

زهرا عبدی 

  اتمی مولکولی

  21

  حامد نامی فرد

  فوتونیک

  10

  لیلا قاسمی

  اتمی مولکولی

  22

 فرزانه نوایی پور

  فوتونیک

  11

مجتبی قاسمی 

  اتمی مولکولی

  23

عادله هاشمی پناه مهرآبادی 

  فوتونیک

  12

  سجاد گراوند

  اتمی مولکولی

  24

کیانا خادم 

  فوتونیک

   

AWT IMAGE

  دانشجویان کارشناسی ارشد

AWT IMAGE

  ورودی 90

 
TOP

   

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  گرایش

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  گرایش

  1

حامد احمدی ترکمانی 

  اتمی مولکولی

  13

محمد یوسف الوندی 

 فوتونیک

  2

سجاد اسدی 

  اتمی مولکولی

  14

مهدی ایران پور 

  فوتونیک

  3

علیرضا براتی کشه 

  اتمی مولکولی

  15

  مرتضی رضایی

  فوتونیک

  4

  رضا جعفری سیدآیاد

  اتمی مولکولی

  16

مسیب صلاحی نژاد 

فوتونیک

  5

 حسین جمالی پاقلعه

  اتمی مولکولی

  17

  حمید قایمی بافقی

 فوتونیک

  6

رضا سعیدی زاده 

  اتمی مولکولی

  18

 

 

  7

 عبدالحامد شهیدی

  اتمی مولکولی

  19

 

 

  8

  حسین فخاری قوچان عتیق

  اتمی مولکولی

  20

 

  

  9

  احمد معقول

  اتمی مولکولی

  21

 

 

  10

ایوب همتی زاده 

  اتمی مولکولی

  22

 

 

  11

نفیسه خلیلی 

  اتمی مولکولی

  23

 

 

  12

محمد آزاد 

 فوتونیک

  24

 

 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده فیزیک:
http://www.iust.ac.ir/find.php?item=17.10120.17756.fa
برگشت به اصل مطلب