[صفحه اصلی ]   [ English ]  
بخش‌های اصلی
صفحه اصلی::
مدیریت دانشکده::
درباره دانشکده ::
معرفی افراد::
گروه فیزیک حالت جامد::
گروه فیزیک اتمی-مولکولی::
امور آموزش::
امور پژوهش::
آزمایشگاه‌های تحقیقاتی::
اخبار و رویدادها::
تسهیلات پایگاه::
انجمن دانش آموختگان فیزیک::
::
سخنرانی ها

AWT IMAGE

..
اطلاعیه سقف نمره ی دکتری

..
نظرسنجی
سایت دانشکده فیزیک را چگونه ارزیابی می کنید؟
عالی
خوب
متوسط
ضعیف
   
..
جستجو

جستجوی پیشرفته
..
اطلاعات تماس
AWT IMAGE
آدرس: تهران، میدان رسالت،خیابان هنگام، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده فیزیک
تلفن دفتر دانشکده : 77240477
شماره نمابر : 77240497
تلفن مستقیم آموزش: 77240179 
آموزش-کارشناسی: 73225856    
تحصیلات تکمیلی: 73225892
پست الکترونیک: physics@iust.ac.ir
..
:: دباغ ::

  AWT IMAGE

  نام و نام خانوادگی: فاطمه دباغ کاشانی

  مرتبه علمی: استادیار

  تلفن داخلی:

  فاکس: 77240497

  آدرس پست الکترونیکی:f_dk AT iust.ac.ir

  آدرس: دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران،ایران

  دانشگاه های محل تحصیل:

  دکتری، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  • کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  • کارشناسی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران، ایران

  زمینه های تحقیقاتی:

  فوتونیک

  مقالات مجلات:

 
 1. Scrutinizing the effects of turbulence on partially coherent Gaussian beam propagating through Caspian Sea 
Golmohammady, S.H., Yousefi, M., Kashani, F.D.
Optik, 138, 416 (2017)  Q2
 1. Analyzing the average intensity distribution and beam width evolution of phase-locked partially coherent radial flat-topped array laser beams in oceanic turbulence
Yousefi, M., Kashani, F.D., Mashal, A.
Laser Physics, 27, 026202  (2017)  Q2
 1. Analyzing the propagation behavior of coherence and polarization degrees of a phase-locked partially coherent radial flat-topped array laser beam in underwater turbulence
Kashani, F.D., Yousefi, M.
Appl Opt., 10, 6311 (2016)  Q2
 1. Analyzing the propagation behavior of scintillation index and bit error rate of a partially coherent flat-topped laser beam in oceanic turbulence
M. Yousefi, S. Golmohammady, A. Mashal, and F. D. Kashani
Journal of the optical society of America A, 32, 1982 (2015)  Q1
 1. Scintillation index effects on the bit error rate in free space optical communication of incoherent flat-topped laser beam propagating through turbulent atmosphere
M. Yousefi, R. Talatian Azad, F. D. Kashani,B. Ghafary
IJSTS, 39, 369 (2015)  Q3
 1. Generation of terahertz radiation in collisional plasma by beating of two dark hollow laser beams
F. Bakhtiari, S. Golmohammady, M. Yousefi, F. D. Kashani, B. Ghafary
Laser and particle beams, 33, 463 (2015)  Q1
 1. Analysing the behaviour of partially coherent divergent Gaussian beams propagating through oceanic turbulence
M. Yousefi, F.D. Kashani, Sh. Golmohammady, E. Kazemian, B. Ghafary
Journal of modern optics, 61, 1430 (2014)  Q2
 1. Investigation to reliability of optical communication links using auto-track subsystems in presence of different beam divergences
F. D. Kashani , M. R. Hedayati Rad, E. Kazemian, A. Kahrizi, M. R. Mahzoun
IJEEE, 10, 1 (2014)  Q2
 1. Protecting MRI rooms by dielectric diffraction gratings
M. Iranpour, B. Ghafary, F.D. Kashani
Optik, 125, 5715 (2014)  Q2
 1. Analyzing the propagation behavior of a gaussian laser beam through seawater and comparing with atmosphere
F. D. Kashani , M. R. Hedayati Rad, E. Kazemian
IJEEE, 9, 197 (2013)  Q3
 1. Propagation characteristics of tilted partially coherent rectangular flat-topped beam in turbulent atmosphere
F.D. Kashani, M. Yousefi, S.H. Golmohammady, M.H. Ghezelayagh, B. Ghafary
Optik, 124, 6679 (2013)  Q2
 1. Reliability analysis of underwater optical communication links in different locations through Caspian Sea
E. Kazemian, F.D. Kashani
Optik, 124, 5184 (2013)  Q2
 1. Reliability analysis of an auto­tracked FSO link under adverse weather condition
F.D. Kashani, M. R. Hedayati Rad, E. Kazemian, Sh. Golmohammady, M. R. Mahzoun
Optik, 124, 5462 (2013)  Q2
 1. Reliability analysis of the flat-topped array beam FSO communication link
Sh. Golmohammady , M. Yousefi , F. D. Kashani, B. Ghafary
Journal of modern optics, 60, 696 (2013)  Q2
 1. Reliability analysis of FSO communication links using aberrated divergent rectangular partially coherent flat-topped beam
B. Ghafary , F.D. Kashani, E. Kazemian
IJEEE, 9, 13 (2013)  Q3
 1. Real time measurement of the spatial coherence using non-redundant two-dimensional aperture array
F.D. Kashani, M. Reza Hedayati Rad, B. Ghafary
Optik, 123, 1317 (2012)  Q2
 1. Beam propagation analysis of a multi beam FSO system with partially flat-topped laser beams in turbulent atmosphere
F.D. Kashani, M. Reza Hedayati rad, M. Reza Mahzoun, B. Ghafary
Optik, 123, 879 (2012)  Q2
 1. Changes in the spectral degree of polarization of a partially coherent dark hollow beam in the turbulent atmosphere for on-axis and off-axis propagation point
G. Taherabadi, M. Alavynejad, F.D. Kashani, B. Ghafary, M. Yousefi
Optics communications, 285, 2017 (2012)  Q1
 1. Beam propagation analysis of a multi-laser diode FSO system through free space
F. D. Kashani, M. Reza Hedayati Rad, Z. Firozzadeh, M. Reza Mahzoun
J. Opt., 13, 105709 (2011)  Q1
 1. Characterizing the divergence properties of the laser diode beams propagation through collimator and aperture ABCD optical system
M. Reza Hedayati Rad, F.D. Kashani, M.M. Eftekhari, M. Reza Mahzoun
Optics and Laser Technology, 42, 1269 (2010)  Q2
 1. Polarization characteristics of aberrated partially coherent flat-topped beam propagating through turbulent atmosphere
F.D. Kashani, M. Alavinejad, B. Ghafary
Optics communication, 282, 4029 (2009)  Q1
 1. Coherence characterization of partially coherent flat-topped beam propagating through atmospheric turbulence
F.D. Kashani, M. Alavinejad, B. Ghafary
Optica Applicata, 39, 429 (2009)  Q4
 1. Propagation properties of a non-circular partially coherent flat­topped beam in a turbulent atmosphere
F.D. Kashani, M. Alavinejad, B. Ghafary
Optics and Laser Technology, 41, 659 (2009)  Q2
 1. Analysis of the propagation of flat-topped beam with various beam orders through turbulent atmosphere
M. Alavinejad, B. Ghafary, F.D. Kashani
Optics and Lasers in Engineering, 46, 1 (2008)  Q2

  مقالات کنفرانس های بین المللی:

 • M. Yousefi , Sh. Golmohammady, F. D. Kashani, B. Ghafary, “Reliability analysis of an underwater optical communication link in Caspian Sea”, 7 Th International Symposium on Telecommunications (IST 2014), Tehran, 9-11 september 2014.
 • Sh. Golmohammady, M. Yousefi, F. D. Kashani, B. Ghafary, “Analysing Underwater Optical Communication Link Parameters of Partially Coherent Gaussian Beam Propagating through Caspian Sea”, 2nd International Conference on New Frontiers in Physics (ICNFP 2014), 9-11 July 2014, Istanbul.
 • M. Yousefi, Sh. Golmohammady, E. Kazemian, F. D. Kashani “Coherence and Polarization behavior of Aberrated Elliptical Partially Coherent Flat-Topped Laser Beams Propagating through Turbulent Atmosphere”, The 2nd Asian Symposium on Electromagnetic and Photonics Engineering, 28- 30 August, 2013, Tabriz.
 • A. Aghajani, A. Kahrizi, Sh. Golmohammady, H. Shafie, A. Maghoul, F. D. Kashani, E. Kazemian, “Optical design and thermal analysis for a microsatellite camera”, The 2nd Asian Symposium on Electromagnetic and Photonics Engineering, 28- 30 August, 2013, Tabriz.
 • F. D. Kashani , Sh. Golmohammady, “Reliability analysis of the Flat-topped multi-beam FSO communication link”, 6Th International Symposium on Telecommunications (IST2012), 6-8 November 2012, Tehran.
 • F. D. Kashani, E. Kazemian, M. Reza. Hedayati Rad, B. Ghafary, “Propagation Characteristics of Aberrated Divergent Rectangular Partially Coherent Flat-Topped Beam in a Turbulent Atmosphere”, International Conference on Control Engineering and Communication Technology (ICCECT 2012), 7-9 December 2012, Shenyang.
 • F. D. Kashani, M. Reza. Hedayati Rad, MA. Reza. Hedayati Rad, M. Reza Mahzoun, “Reliability analysis of the auto-tracked FSO communication links”, 5Th International Symposium on Telecommunications (IST2010), 4-6 December 2010, Tehran.
 • M. Reza Hedayati Rad, F. D. Kashani, M. Saleh Khandagh Abadi, M. Reza Mahzoun, “The effects of Gaussian Laser Beam Divergence on the BER of FSO Communication Links”, IEEE, IET International Symposium on Communication Systems, Networks and Digital Signal Processing(CSNDSP 2010), 21- 23 July 2010, Newcastle, U. K..
 • F. D. Kashani , B. Ghafary, “ Propagation characteristics of aberrated partially coherent flat-topped beam in turbulent atmosphere”, The 2008 IAJC-IJME International Conference, 17- 19 November 2008, Nashville.

 مقالات کنفرانس های ملی:

 •     سیّده سروناز خاتمی، بهنام شریعتی بین­کلایی، فاطمه دباغ کاشانی، سیّد محمّد میرکاظمی، ”تأثیر تغییرات جریان بر پارامترهای لینک مخابرات اپتیکی فضای آزاد( FSO )“، سومین کنفرانس الکترومغناطیس مهندسی (کام) ایران، 11- 13 آذرماه 1393، تهران.
 •   مسعود یوسفی، شعله گل­محمدی نژادی، فاطمه دباغ کاشانی ، بیژن غفاری، ” بررسی و تحلیل رفتار انتشاری باریکه لیزری سرصاف بیضوی همدوس جزئی آستیگمات در اقیانوس متلاطم “، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران به همراه ششمین کنفرانس مهندسی و فناوری فوتونیک ایران، 8- 10 بهمن­ماه 1392، شیراز.
 •   رضا طلعتیان آزاد، مسعود یوسفی، فاطمه دباغ کاشانی، بیژن غفاری، ” بررسی اثر تغییرات ضریب سوسوزنی بر نرخ خطای بیتِ ارتباطات نوری در فضای آزاد بر اساس انتشار باریکه لیزری سرصاف ناهمدوس در اتمسفر “ ، سومین همایش مهندسی اپتیک و لیزر ایران، 17- 18 مهرماه 1392، اصفهان.
 •   امیر آقاجانی، امیر کهریزی، اسماعیل کاظمیان، شعله گل­محمدی، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” تحلیل و بررسی عملکرد سیستم تصویربرداری اپتیکی پهپاد دریاپایه “ ، اولین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی، 12- 13 شهریورماه 1392، نوشهر.
 •   امیر کهریزی، اسماعیل کاظمیان، امیر آقاجانی، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” تحلیل و بررسی سیستم اپتیکی ردیاب ستاره­ای “ ، اولین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی، 12- 13 شهریورماه 1392، نوشهر.
 •   اسماعیل کاظمیان، امیر کهریزی، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” طراحی اپتیکی گیرنده لینک مخابرات لیزری دریایی با برد 10 کیلومتر “ ، اولین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی، 12- 13 شهریورماه 1392، نوشهر.
 •   اسماعیل کاظمیان، امیر کهریزی، شعله گل­محمدی نژادی، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” تحلیل و بررسی عملکرد سیستم تصویربرداری زیر آب “ ، اولین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی، 12- 13 شهریورماه 1392، نوشهر.
 •   اسماعیل کاظمیان، امیر کهریزی، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” تحلیل نرخ خطای بیت در لینک مخابراتی زیرآبی امن لیزری در تنگه هرمز “ ، اولین همایش ملی فناوری­های نوین دریایی، 12- 13 شهریورماه 1392، نوشهر.
 •   اسماعیل کاظمیان، فاطمه دباغ­ کاشانی، ” تحلیل لینکهای مخابرات لیزری در فصلهای مختلف در سواحل مَکُران، چابهار “ ، اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران، 28- 30 بهمن­ماه 1391، چابهار.
 •   مسعود یوسفی، امیر آقاجانی، امیر کهریزی، فاطمه دباغ کاشانی، بیژن غفاری، ” مطالعه و تحلیل اثر ابیراهی کج­روی بر روی رفتار انتشاری درجه قطبش و درجه طیفی همدوسی باریکه سرصاف مستطیلی با همدوسی جزئی در اتمسفر متلاطم “، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3-5 بهمن­ماه 1391، زاهدان.
 •   شعله گل­محمدی نژادی، امیر کهریزی، اسماعیل کاظمیان، فاطمه دباغ کاشانی، ” تحلیل رفتار انتشاری درجه همدوسی باریکه سرصاف آرایه­ای آستیگمات با الگوهای مختلف آرایه­ای در عبور از اتمسفر متلاطم “، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3-5 بهمن­ماه 1391، زاهدان.
 •   اسماعیل کاظمیان، فاطمه دباغ کاشانی، ” تحلیل لینک مخابرات اپتیکی زیر آب در دریای خزر و مقایسه آن با دریای عمان “، نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک و پنجمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 3-5 بهمن­ماه 1391، زاهدان.
 •   امیر کهریزی، امیر آقاجانی، شعله گل­محمدی نژادی، بیژن غفاری، فاطمه دباغ کاشانی، ” طراحی اپتیکی دوربین پنکروماتیک ماهواره در ارتفاع 500 کیلومتر با قدرت تفکیک 4/4متر “، اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ، 5-6 دی­ماه 1391، تهران.
 •   شعله گل­محمدی نژادی، امیر کهریزی، امیر آقاجانی، فاطمه دباغ کاشانی، ” تحلیل رفتار انتشاری درجه همدوسی باریکه سرصاف آرایه­ای در عبور از اتمسفر متلاطم “، اولین کنفرانس مهندسی الکترومغناطیس ایران ، 5-6 دی­ماه 1391، تهران.
 •   مسعود یوسفی، فاطمه دباغ کاشانی، محمدرضا هدایتی­راد، بیژن غفاری، ” تأثیر ابیراهی کجروی بر روی انتشار باریکه سرصاف مستطیلی با همدوسی جزئی در اتمسفر متلاطم“، چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 18- 20 بهمن­ماه 1390، تبریز.
 •   فاطمه دباغ کاشانی ، محمدرضا هدایتی­راد، بیژن غفاری، محمدرضا محزون، ” مقایسه تحلیلی رفتار انتشاری باریکه گوسی در اتمسفر و آب دریا“، چهارمین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 18- 20 بهمن­ماه 1390، تبریز.
 •   جواد حق­شناس، محمدرضا محزون، فاطمه دباغ کاشانی، بیژن غفاری، ” بهینه­سازی پارامتر ساختار ضریب شکست در لایه مرزی با استفاده از پارامترهای تجربی در مدل توده­ای“، هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 19- 21 بهمن­ماه 1389، کرمان.
 •   مسعود یوسفی، فاطمه دباغ کاشانی، محمدرضا هدایتی­راد، بیژن غفاری، ” تحلیل رفتار انتشاری باریکه گوسی یک لیزر نیمه­هادی در اتمسفر متلاطم با مقایسه دو روش ریتو و هویگنس-فرنل تعمیم­یافته“، سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 19- 21 بهمن­ماه 1389، کرمان.
 •   فاطمه دباغ کاشانی ، محمدرضا هدایتی­راد، زینب فیروززاده، محمدرضا محزون،

  “ Analysis of the auto tracking subsystem effects on beam wandering and reliability of FSO communication ”

            سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 19- 21 بهمن­ماه 1389، کرمان.

 •   محمدرضا هدایتی­راد، فاطمه دباغ کاشانی، مهران معمار افتخاری، محمدرضا محزون، ” بررسی تأثیر واگرایی یک باریکه لیزر گوسی بر انتشار آن در فضای آزاد و مجموعه اپتیک یک سیستم مخابرات لیزری( FSO )“، شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 6- 8 بهمن­ماه 1388، یزد.
 •   مریم خونساری­زاده، فاطمه دباغ کاشانی ، بیژن غفاری، ” بررسی جابه‌جایی طول­موج لیزر در اثر تغییرات جریان و دما “، پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 8- 10 بهمن­ماه 1387، اصفهان.
 •   فاطمه دباغ کاشانی ، بیژن غفاری، ” اندازه‌گیری همدوسی فضایی مختلط با استفاده از پوشانه‌های چند روزنه‌ای “، نخستین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران، 8- 10 بهمن­ماه 1387، اصفهان.
 •   فاطمه دباغ کاشانی، سولماز ترابی، بیژن غفاری، ” بررسی اثر مدولاتور آگوستو اپتیکی بر کیفیت پرتو “، چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، 9- 11 بهمن­ماه 1386، رفسنجان.
 •   فاطمه دباغ کاشانی، شهریار برادران شکوهی، بیژن غفاری، ”اندازه­گیری جبهه­موج با استفاده از الگوریتمهای نوین پردازش تصویر“، چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران، 25- 26 بهمن­ماه 1385، مشهد مقدس.
 •   فاطمه دباغ کاشانی ، مهدی علوی­نژاد، بیژن غفاری، محاسبه و اندازه گیری جبهه موج به کمک حسگر شیک- هارتمن “، سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران ، 17- 19 بهمن­ماه 1385، تهران.  

دفعات مشاهده: 159706 بار   |   دفعات چاپ: 1209 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 106 بار   |   0 نظر
::
Persian site map - English site map - Created in 0.12 seconds with 54 queries by YEKTAWEB 3862